Cenník vzdielenej donášky

Beňadikovce18 km 5,00€
Bodružal16 km5,00€
Cernina14 km5,00€
Cigla16 km5,00€
Dlhoňa12 km 5,00€
Dobroslava9 km 3,00€
Dubová 14 km4,50€
Duplín11 km3,00€
Hrabovčík5 km2,50€
Hunkovce10 km3,00€
Jurkova Voľa7 km2,50€
Kapišová5 km2,00€
Korejovce12 km4,00€
Krajná Bystrá15 km4,50€
Krajná Poľana 13 km4,50€
Krajná Porúbka 16 km5,00€
Krajné Čierno10 km3,50€
Kružlová7 km2,50€
Kurimka18 km5,40€
Ladomirová6 km2,00€
Medvedie15 km5,00€
Mestisko10 km3,00€
Mlynárovce13 km5,00€
Nižná Jedľová7 km2,50€
Nižná Pisaná11 km3,50€
Nižný Komárnik 14 km5,00€
Nižný Mirošov9 km3,00€
Nižný Orlík5 km2,00€
Nová Polianka5 km2,00€
Potoky11 km3,30€
Radoma15 km4,50€
Rakovčík15 km4,00€
Rovné9 km4,00€
Roztoky14 km4,20€
Stročín6 km2,00€
Svidnička9 km4,00€
Šarišský Štiavnik13 km4,00€
Šemetkovce11 km4,40€
Vagrinec6 km2,60€
Vápeník13 km4,00€
Vyšná Jedľová7 km3,00€
Vyšná Pisaná12 km4,00€
Vyšný Komárnik17 km5,50€
Vyšný Mirošov 13 km4,00€
Vyšný Orlík 7 km2,50€